Privacybeleid:

Privacy Verklaring Body & Mind Lifestyle per 25 september 2020

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Body & Mind Lifestyle van je verzamelt via onze interactie met jou en via onze producten, en hoe we die gegevens gebruiken.

Body & Mind Lifestyle biedt een breed scala aan producten, van individuele services tot onlineproducten en gratis diensten. Verwijzingen naar Body & Mind Lifestyle-producten in deze verklaring hebben betrekking op alle services die door Body & Mind Lifestyle geleverd worden

Deze verklaring heeft betrekking op de communicatie tussen jou en Body & Mind Lifestyle, de hieronder vermelde Body & Mind Lifestyle-producten en op andere Body & Mind Lifestyle-producten waarvoor deze verklaring wordt weergegeven.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Body & Mind Lifestyle verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en jou de beste ervaringen met onze producten te kunnen bieden. Je geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een van onze producten of contact met ons opneemt voor ondersteuning.

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de context van jouw interactie met Body & Mind Lifestyle, en de producten en functies die je gebruikt. De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

  • Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
  • Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over jou, zoals je leeftijd, geslacht en land.
  • Gegevens met betrekking tot probleemoplossing en Support. Wanneer je contact opneemt met Body & Mind Lifestyle voor probleemoplossing en hulp, verzamelen we gegevens over jou en over je vraag en details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident.

 

Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken

Body & Mind Lifestyle gebruikt de verzamelde gegevens voor drie fundamentele doeleinden, die hieronder in meer detail worden beschreven: (1) om ons werk te kunnen doen en de producten te kunnen aanbieden (en die te verbeteren en aan persoonlijke voorkeuren aan te passen), (2) om berichten te kunnen verzenden, met inbegrip van promotionele berichten en (3) om, voor bepaalde producten, advertenties weer te geven.

Bij het realiseren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen om je een meer geïntegreerde, consistente en persoonlijke ervaring te kunnen geven.

Leveren en verbeteren van onze producten. We gebruiken gegevens om de producten die wij aanbieden, te kunnen leveren en verbeteren, en voor de essentiële bedrijfsvoering. Dit omvat het werken met de producten, het onderhouden en verbeteren van de prestaties van de producten, het ontwikkelen van nieuwe functies, het uitvoeren van onderzoek en het bieden van klantondersteuning. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van dergelijke toepassingen:

  • Leveren van de producten. Wij gebruiken gegevens om je transacties met ons uit te voeren en om onze producten aan jou te leveren.
  • Klantondersteuning. We gebruiken gegevens voor de diagnose van productproblemen en om andere klant- en ondersteuningsdiensten te kunnen bieden.
  • Productverbetering. We gebruiken gegevens om onze producten voortdurend te verbeteren.

Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met jou te communiceren en om onze communicatie met jou zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo kunnen we contact met je opnemen via e-mail of op een andere manier om je te informeren wanneer een abonnement afloopt, je op de hoogte te brengen van interessante artikelen voor jou, je uit te nodigen deel te nemen aan een enquête of je te vertellen dat je actie moet ondernemen om je lidmaatschapsaccount actief te houden. Daarnaast kun je je aanmelden voor e-mailabonnementen en ervoor kiezen om promotionele mededelingen van Body & Mind Lifestyle per e-mail te ontvangen.

Advertenties. Wat je zegt in je interactie met Body & Mind Lifestyle via e-mails, chats, videogesprekken of voicemails etc. Kan door Body & Mind Lifestyle gebruikt worden om gerichte marketing campagnes te versturen.

We gebruiken gegevens die we verzamelen via onze interactie met jou, via een aantal van onze producten om advertenties weer te geven. Bijvoorbeeld:

  • Body & Mind Lifestyle kan je gegevens gebruiken voor het selecteren en tonen van een aantal van de advertenties die je ziet op de Body & Mind Lifestyle-website evavita.nl

 

Hoe Body & Mind Lifestyle persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@evavita.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals en firewall.
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt.

Onze bewaring van persoonsgegevens

Body & Mind Lifestyle bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om de producten te bieden en de door jou gevraagde transacties af te handelen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten. Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren per gegevenstype en per productcontext, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk afwijken. De criteria voor het bepalen van de bewaringstermijnen zijn onder meer:

  • Hoelang zijn de persoonsgegevens nodig om de producten te leveren en voor onze bedrijfsvoering?Het gaat hierbij onder meer om zaken als het onderhouden en het verbeteren van de prestaties van deze producten, en het bijhouden van een adequate bedrijfsadministratie en financiële administratie. Dit is de algemene regel die als uitgangspunt geldt voor de meeste bewaringstermijnen voor gegevens.
  • Heeft Body & Mind Lifestyle voor een bepaald gegevenstype een specifieke bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd?Zo verwijderen de gegevens van inactieve gebruikers na 56 dagen uit ons e-mailmarketingsysteem.
  • Heeft Body & Mind Lifestyle een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren?Voorbeelden zijn onder meer bij wet verplichte bewaringstermijnen in het desbetreffende rechtsgebied, bevelen van overheidsinstanties om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of gegevens die moeten worden bewaard in verband met een rechtszaak.

 

Delen met derden:

Body & Mind Lifestyle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, onze bedrijfsvoering (bijvoorbeeld door het delen van jouw gegevens met onze boekhouder) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
Body & Mind Lifestyle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Software:

Wij maken gebruik van de volgende software die persoonsgegevens verwerken namens Body & Mind Lifestyle, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Facebook, Instagram, Zoom,  Bloom.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring zo nodig bijwerken om feedback en wijzigingen van klanten in onze producten op te nemen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij Laatst bijgewerkt. We moedigen je aan om periodiek deze privacyverklaring door te nemen om te weten te komen hoe Body & Mind Lifestyle uw informatie beschermt.